HOE VEEL KOST EEN VERTALING?


Normaal gezien wordt een vertaling per woord of standaardregel berekend. Als maatstaf voor de berekening dient de brontekst, indien deze in elektronische vorm beschikbaar is en het exacte aantal woorden of regels bepaald kan worden. Het totale aantal woorden of standaardregels wordt dan met de woord- of regelprijs vermenigvuldigd om de exacte prijs van de vertaling te bepalen.

 

Als de tekst enkel in papieren vorm voorhanden is of het exacte aantal woorden/regels niet vastgesteld kan worden, wordt het aantal woorden of regels in de doeltaal geteld. In dat geval kan enkel een offerte met de prijs per standaardregel of woord gegeven worden, op basis waarvan vervolgens in de doeltekst wordt geteld.

 

De prijsberekening van een vertaling hangt o.a. van de volgende elementen af:

 

• omvang van de tekst (aantal woorden of standaardregels),

• bestandsformaat van de oorspronkelijke tekst (Word, PDF, Excel, PowerPoint, beeldbestand, enz.),

• moeilijkheidsgraad (gespecialiseerde of algemene vertaling),

• deadline (levering binnen 48 uur, nacht- en weekendwerk),

• tijdrovende lay-out,

• talencombinatie.

 

Vraag gratis een vrijblijvende offerte via e-mail op callilingua@gmail.com of via het contactformulier !